logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE - O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0.35 MPa)”

Lasowice Wielkie 18.08.2020r.

 

 

GK.6733.5.20

 O B W I E S Z C Z E N I E
 

            Niniejszym zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 w związku z art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 293)   

 

zawiadamiam

 

          że w dniu 10 sierpnia 2020r. zostało wszczęte na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. , w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Andrzej Stańkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” - postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie gazociągu średniego ciśnienia (ciśnienie w zakresie 0,1 – 0.35 MPa)”, na dz. nr  w miejscowości Chocianowice, na dz. nr: 245/1; 245/2; 358/137; 362/139; 360/138; 246; 243/1 ark. mapy 9, dz. nr: 199/17; 210/1; 201/13; 309/19; 200/19; 202/53; 208/77; 280/81; 328/73; 329/73; 278/73; 279/84; 207/73; 166/1; 206/65; 168/1; 203/62; 404/64; 190/65; 406/65; 402/64; 393/64; 204/60; 232/103; 233/103; 236/103; 237/103; 205/156 ark. mapy 4, dz. nr: 658/123; 389/158; 496/123; 385/35; 460/123; 409/160; 411/162; 457/123; 387/61; 338/123; 560/199; 393/62; 559/199; 404/199; 405/200; 406/201; 391/167; 394/87; 397/168; 388/88; 462/169; 513/123; 514/123; 399/173; 659/123; 403/191; 439/123; 400/182; 435/123; 438/123; 437/123; 401/183; 402/189; 474/189; 472/123; 473/123 ark. mapy 3, dz. nr: 1, 379/24; 289/23; 348/5; 420/24; 323/24; 388/23; 579/25; 580/25; 350/25; 386/171; 598/6; 596/6; 351/31; 380/32; 257/32; 205/33; 290/23; 544/6; 160/10; 335/23; 400/9; 401/9; 366/9; 367/10; 349/11 ark. mapy 6, dz. nr: 243/46 ark. m. 5.  

 

 

  Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A (pok. 19), 46-282 Lasowice Wielkie.

 

W ciągu 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji na wskazany powyżej adres.                                                                                                        

 

 

 

Zamieszczono :

 

  1. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chocianowice
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie
  4.   A/a

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1119
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2020-08-18 11:40:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2020-08-18 11:40:37