logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE SPORTU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

 

Lasowice Wielkie 22.02.2021

 

 

 

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert  na wykonywanie zadania publicznego

w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w pierwszym półroczu 2021 roku przez organizacje pozarządowe

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 262/21 z dnia 22 stycznia 2021r, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2021 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 12 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 263/2021  z dnia 22 stycznia 2021 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

1/  LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

15 000 zł

2/  LZS Gronowice

w wysokości:

20 000 zł

3/  LZS Chocianowice

w wysokości:

20 000 zł

 

 

 

  

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

Metryka

Liczba odwiedzin 1088
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-02-25 08:55:16
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-02-25 08:55:16