logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie Komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 15.04.2021 r.

                                                                             Lasowice Wielkie, dnia 08.04.2021 r.

RG.0012.1.2.2021                                                         

                                                                                     

                                                                                           Według  rozdzielnika

                                        

         Zwołuję posiedzenie  K o m i s j i   Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Lasowice Wielkie na   dzień 15.04.2021 r.  /czwartek /   godz.15:00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Temat posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji / materiały w załączeniu /
 • Pana M.S. i G.S. z dnia 13.01.2020 r. dot. remontu drogi gminnej przy ul. Wielodrogi w Lasowicach Małych,
 • Mieszkańców bloków przy ul. Odrodzenia 24,25,26 z dnia 25.02.2021 r. dot. wyasfaltowania działki gminnej wzdłuż bloków,
 • Urzędu Gminy z dnia 23.02.2021 r. dot. pisma Pani I. W.-K. w sprawie wykupu działki w Chocianowicach oraz zakazu wejścia na działkę przy budowie chodnika oraz gazociągu,
 • Urzędu Gminy znak GK.7021.2.58.2021 z dnia 25.03.2021 r. dot. zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek położonych w Chocianowicach,
 • Pana A.L. z dnia 06.04.2021 r. dot. remontu drogi w Chudobie – Sobisz.
 1. Analiza projektów uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Lasowice Wielkie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 103,94 m 2 położonego w Lasowicach Małych przy ulicy Odrodzenia 32 na okres 10 lat.
 1. Sprawy bieżące.

                                                                                      Z  p o w a ż a n i e m

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                            Piotr Kisiel

 

O t r z y m u j ą :

Komisja  Komunalno – Rolna i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie:

 1. Piotr Kisiel   - Przewodniczący
 2. Norbert Barcz        - Z-ca Przewodniczącego
 3. Renata Pilot        - członek
 4. Gabriela Prochota - członek
 5. Gabriela Świerc         - członek
 6. Marcin Bomba - członek
 7. Adam Młynarczyk - członek

Pan Daniel Gagat              - Wójt Gminy

 

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z póź. zm./

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1257
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-04-09 12:35:58
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-04-09 12:35:58