logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

 

Lasowice Wielkie 14.02.2011
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
Wójt Gminy Lasowice Wielkie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w Komisjach Opiniujących Oferty w roku 2011. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 17 marca 2011.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz., 873 z późn. zm.), w skład Komisji Opiniujących Oferty w otwartych konkursach ofert, wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie. Udział w Komisjach jest nieodpłatny, a prace Komisji będą odbywać się w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Lasowice Wielkie 46 – 282 Lasowice Wielkie 99A do dnia 16 marca 2011r.

Osoba do kontaktu:   Grażyna Wyrwa - pok. 19, tel. 77/ 417 54 80.
WÓJT GMINY
LASOWICE WIELKIE
 
/-/Daniel Gagat
 
 
 
DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY LASOWICE WIELKIE

Metryka

Liczba odwiedzin 616
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-02-14 10:54:17
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-02-14 10:54:17