logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Lasowice Wielkie 30.04.2011
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „PROPAGOWANIE I ROZWIJANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI; REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU.
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 39/11 z dnia 21 marca 2011, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.
Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 15 kwietnia 2011 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 8 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 59 594,00 zł.
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 36/11 z dnia 09 marca 2011 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 7 inicjatyw.
Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:
 

LP
NAZWA OFERENTA
KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI [zł]
DEKLAROWANYWKŁAD WŁASNY [zł]
KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI [zł]
1
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice
9 000
3 600
7 000
2
Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi
“Dla Chudoby”
6 910
4 620
5 910
3
Stowarzyszenie Miłośników
Lasowic Wielkich
6 086
2 870
6 086
4
Stowarzyszenie Rozwoju
i Odnowy Wsi Chocianowice
14 200
4 400
8 700
5
Stowarzyszeniem Rozwoju
i Odnowy Wsi Jasienie
8 250
6 640
4 450
6
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice
8 000
2 000
8 000
7
Ochotnicza Straż
Pożarna w Chudobie
4 050
4 300
3 750
razem:
 
 
43 896
8
Ochotnicza Straż
Pożarna w Jasieniu
3 098
0
Oferta odrzucona z powodu braku formalnego - nie spełnienia wymogu finansowego jakim była deklaracja o min. 20% wkładzie własnym w realizację zadań zawartych w ofercie (pkt VI.1.d ogłoszenia o otwartym konkursie ofert)
 
59 594
 
 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 510
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2011-05-05 14:15:11
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2011-05-05 14:15:11