logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.08.2021 r. /czwartek / godz. 13:00

Lasowice Wielkie, dnia 12.08.2021 r.

 

RG.0012.3.7.2021

 

 

                                                                                        Według  rozdzielnika

 

Zwołuję  posiedzenie  K o m i s j i  Rewizyjnej  Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 19.08.2021 r. /czwartek / godz. 13:00  w  sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Tematy  posiedzenia :

  1. Weryfikacja wydatków na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lasowice Wielkie w latach 2019 -2020.
  2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

Z  p o w a ż a n i e m

Przewodniczący Komisji

Norbert Barcz

                                                                                        

 

 O t r z y m u j ą  :

Komisja Rewizyjna  w składzie :

  1. Norbert Barcz - Przewodniczący
  2. Brygida Kasprzyk - Z-ca Przewodniczącego
  3. Adam Młynarczyk - Członek
  4. Rafał Goroński - Członek

 

      Wójt Gminy Lasowice Wielkie   Pan Daniel Gagat

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy 

 

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.. /

Metryka

Liczba odwiedzin 857
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-08-13 11:25:48
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-13 11:25:48