logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.08.2021 r. /środa/ godz.15:00

Lasowice Wielkie, dnia 13.08.2021 r.

RG.0012.1.4.2021                                                         

                                                                                       

Według  rozdzielnika

                                        

Zwołuję posiedzenie K o m i s j i  Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 18.08.2021 r. /środa/ godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

 

Temat posiedzenia :

1. Rozpatrzenie – analiza pism  przekazanych na posiedzenie komisji /materiały w załączeniu/

 • Urzędu Gminy z dnia 04.08.2021 r. dot. podania Pana S.M. w sprawie dzierżawy – wykupu działki  w Laskowicach,
 • Urzędu Gminy znak: GM.7146.21.2021.JS z dnia 23.07.2021 r. odpowiedź na wniosek w sprawie uregulowania stanu prawnego sali wiejskiej w Tułach.

2. Analiza projektów uchwał :

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,
 • w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jasienie w Gminie Lasowice Wielkie.

3. Sprawy bieżące .

Z  p o w a ż a n i e m

Przewodniczący Komisji

Piotr Kisiel

 

 

O t r z y m u j ą  :

Komisja  Komunalno – Rolna i Bezpieczeństwa Publicznego w składzie :

 1. Piotr Kisiel            - Przewodniczący
 2. Norbert Barcz       - Z-ca Przewodniczącego
 3. Renata Pilot         - członek
 4. Gabriela Prochota  - członek
 5. Gabriela Świerc     - członek
 6. Marcin Bomba       - członek
 7. Adam Młynarczyk  - członek

 

Pan Daniel Gagat    - Wójt Gminy

 

Do wiadomości :

Pan Krzysztof Lech          - Z-ca Wójta Gminy

Pani  Izabela Dokupil       - Skarbnik Gminy

Pan Joachim Smolnik       - Sekretarz Gminy  

 

Podstawa urlopowania.

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 / .

Metryka

Liczba odwiedzin 891
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2021-08-13 11:30:21
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-13 11:30:21