logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie

Lasowice Wielkie, 07.08.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 04.05.2023 r. znak: GK.6722.2.2.2023 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia 28.06.2023 r. znak: GK.6722.2.3.2023 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kluczborku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie.

Pismem z dnia 26 maja 2023 r. znak: WOOŚ.411.3.16.2023.MO Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 06 lipca 2023 r. znak: NZ.9022.1.3.223.MCh Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Kluczborku uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w  Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, Referat Gospodarki Komunalnej, Lasowice Wielkie 99A,  46-282 Lasowice Wielkie.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

 

Metryka

Liczba odwiedzin 248
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-08-07 12:09:19
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-08-07 12:09:19