logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Lasowice Wielkie, dnia 19.11.2012r.   
ZP.271.10.2012                                                        
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : „odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2012/2013”
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
1. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Lasowice Wielkie z siedzibą
w 46-282 Lasowice Wielkie 99A  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „ odśnieżania dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie w sezonie zimowym 2012//2013r.
wybrano oferty wykonawców:
Cz.    I zamówienia –   BLYSS POLSKA SP.zo.o. , 46-282 Lasowice Wielkie 42  – cena brutto -   150,00 zł/r-g
Cz.   II zamówienia – BLYSS POLSKA SP.zo.o. , 46-282 Lasowice Wielkie 42  – cena brutto -   150,00 zł/r-g
Cz.   III zamówienia –   Usługi Rolnicze Rajmund Jantos , Gronowice 123, 46-280 Lasowice Wielkie – cena brutto – 162,00 zł/r-g
Cz. I V zamówienia – BLYSS POLSKA SP.zo.o. , 46-282 Lasowice Wielkie 42  – cena brutto -   150,00 zł/r-g
Cz. V   zamówienia -    nie złożono oferty.
Cz. VI zamówienia – Lasik Gerard , Wędrynia 28 , 46-275 Lasowice Wielkie, cena brutto -   233,12 zł/r-g
 Cz. VII zamówienia – Transport-Przeładunek Roman Famuła, 46-275 Chudoba 12- cena brutto - 216,00 zł/r-g
Cz. VIII  zamówienia – nie złożono oferty
Cz. IX   zamówienia –    Ryszard Szczęsny , Laskowice ul. Wiejska 74 cena brutto 179,33 zł/r-g
Cz. X zamówienia –   Usługi Koparkowe Piotr Marona, Bażany, ul. Leśna 13 -  cena brutto -  195,00 zł/r-g
Cz. XI zamówienia -   BLYSS POLSKA SP.zo.o. , 46-282 Lasowice Wielkie 42  – cena brutto -   250,00 zł/r-g
   
Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert następująco:
 
Nr 1 Lasik Gerard Wędrynia 78
                       Cz. VI zamówienia -   cena 233,12 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 2. Usługi Rolnicze Rajmund Jantos, Gronowice 123,
                       Cz. III zamówienia - cena 162 zł. / r-g pracy sprzętu ( brutto),
Nr 3. Usługi Koparkowe, Piotr Marona, Bażany, ul. Leśna 13 , 46-243 Bogacica
                       Cz. III zamówienia – cena 195,00,zł./r-g pracy sprzętu (brutto)
                       Cz X zamówienia -  cena 195,00 zł/r-g
Nr 4 Gospodarstwo Rolne, Joachim Mrugalla , Jasienie, ul. Zwycięstwa 72, 46-280 Lasowice Wielkie
                        Cz. X zamówienia - cena 215,19 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 5 AGRO SERWIS Sowieja Gerard , Kuniów 80, 46-200 Kluczbork
                       Cz. IV zamówienia - cena 188,80 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                       Cz. IX zamówienia - cena 188,80 zł./r-g
Nr 6  P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys, Chocianowice 289, 46-280 Lasowice Wielkie
                        Cz. I zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                        Cz. II zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                        Cz. IV zamówienia – cena 180,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                        Cz. XI zamówienia – cena 280,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 7 BLYSS POLSKA SP. z o.o. Lasowice Wielkie 42 A , 46-280 Lasowice Wielkie,
                       Cz. I zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                       Cz. II zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                       Cz. IV zamówienia – cena 150,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
                       Cz. XI zamówienia – cena 250,00 zł/r-g pracy sprzętu (brutto)
Nr 8. Transport – Przeładunek, Roman Famuła, 46-275 Chudoba 12
                       Cz. VII zamówienia – cena 216,00 zł/r-g pracy sprzętu(brutto)
Nr 9. Ryszard Szczęsny, Laskowice, ul. Wiejska 74
                        Cz. IX zamówienia  - cena 179,33 zł/r-g
 
          Stosownie do zapisów w SIWZ, Zamawiający do porównania cen ofert złożonych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej doliczył kwoty ponoszone przez Zamawiającego z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
          Umowa z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze faksem, nie krótszym niż 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tych terminów w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
 
 
 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 1372
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2012-11-19 12:18:11
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2012-11-19 12:18:11