logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Zawiadomienie droga w miejscowości Lasowice Wielkie

 

Lasowice Wielkie, dnia 17.05.2013r.
ZP. 271.2.2013r.
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona roboty budowlane pn: „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie”
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawiadamia o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec - za cenę  478 167,84 7 zł. brutto ( 100 pkt.).
 
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
PHU LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
100
2.
P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
90,83
3
PHU TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
93,39
4
Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, Sp. Jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork
95,86
5
PPUH TOMBUD ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno
98,43
6
HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
96,32
7
REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno
97,48
8
SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
-

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1955
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-05-17 14:39:02
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-05-17 14:39:02