logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Lasowice Wielkie, dnia 30.09.2013r.
ZP.271.7.2013r.                         
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną” Zamawiający zgodnie  z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z póżn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę: P.U.H. KOZDRA Jan Kozdra, Kochłowice 37, 46-220 Byczyna  za cenę  606 650,00 zł. brutto ( 100 pkt).
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
 Przedsiębiorstwo Budowlano -Modernizacyjno-Handlowe „MODERN-BUD s. c. Edward i Marcin Strugała, ul. Oleska 406, 42-161 Starokrzepice
76,99
2.
POLSILVA    ul. Ozimska 18/6, 45-057 Opole
83,34
3
P.U.H. KOZDRA Jan Kozdra , Kochłowice 37, 46-220 Byczyna
100
4
INTEGRA Sp. z o.o., mAl. Korfantego 169, 40-153 Katowice
x
5
Konsorcjum: ZUH DOMOS Krzysztof Libera , ul. Konopnickiej 15 Olesno – Lider, i ZRB Mieczysław Domański, ul. Mickiewicza 56, 46-320 Praszka - członek
80.46
6
PROFI Jolanta Kijas , ul. Stanisława Bronicza 11, 45-844 Opole
62,41
7
PHU DELTA Usługi Handlowo-Budowlane, ul. Gen. Okulickiego 17, 46-200 Kluczbork
73,10
8
PUHP „STAN-BUD” inż. Stanisław Jończyk, ul. Jaworowa 14, 46-300 Olesno
x
9
Zakład Budowlano-Remontowy JURKOWSKI, ul. Powstańców Śl. 46-200 Kluczbork
78,53
10
FRB POLOCZEK,   ul. Okrężna 10,    46-213 Łowkowice
x
11
Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o , ul. Ossowskiego 62, 46-203 Kluczbork 
68,30

Metryka

Liczba odwiedzin 3270
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2013-10-01 10:04:58
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2013-10-01 10:04:58