logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Wybór - sługi geodezyjno – kartograficzne w roku 2014

Lasowice Wielkie, dnia 29.01.2014r.

ZP.271.1.2014r.                         
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
             Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez  Gminę Lasowice Wielkie  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „usługi geodezyjno – kartograficzne w roku 2014” Zamawiający zgodnie  z art. 92 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz. U. z 2013r. poz.907 z póżn. zm.) informuje o wyniku postępowania i wyborze oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę: Opolskie Biuro Geodezyjne, Beata Sieradzka, Opole za cenę  93 111,00  zł. brutto ( 100 pkt).
 Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela :
 

Nr oferty
Wykonawca
l. pkt
1.
LANDGEO  Usługi Geodezyjne , Piotr Będkowski, ul. Klonowa 21/3, 46-022 Zawada
93,11
2.
Pracownia Geodezyjno – Kartograficzna GEODEZJA s.c. Konieczny, Sendal, Kurzawa, ul. Katowicka 12, 46-200 Kluczbork.
80,09
3
Opolskie Biuro Geodezji, Beata Sieradzka, ul. Orląt Lwowskich 17/5, 45-371 Opole
100

 
Wyboru dokonano na podstawie kryterium oceny ofert: cena = 100% po spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w SIWZ.   

Metryka

Liczba odwiedzin 2914
Osoba wprowadzająca informację Małgorzata Lizon
Osoba publikująca informację Małgorzata Lizon
Osoba odpowiedzialna za informację Małgorzata Lizon
Data opublikowania 2014-01-29 10:25:06
Zmodyfikował Małgorzata Lizon
Data ostatniej aktualizacji 2014-01-29 10:25:06