logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

NFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA

Lasowice Wielkie 16.04.2014

 

 

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY  I TRADYCJI

NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2014 ROKU.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 366/14 z dnia 20 marca 2014, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2014 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 14 kwietnia 2014 roku do Urzędu Gminy wpłynęło 5 ofert na realizację zadań o łącznej kwocie wnioskowanej dotacji 14 918 zł.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 349/14  z dnia 20 stycznia 2014 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 5 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

 

LP

NAZWA OFERENTA

KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI [zł]

KWOTA WNIOSKOWA-NEJ DOTACJI [zł]

NAZWA

ZADANIA

1

Stowarzyszenie Miłośników

Lasowic Wielkich

1500

1500

„TRADYCJA STOŁU WIEJSKIEGO”

2

Stowarzyszenie Rozwoju

i Odnowy Wsi Chocianowice

6200

6200

„MASZ TALENT…”

3

Stowarzyszenie  Rozwoju

i Odnowy Wsi Jasienie

2000

2000

COŚ DLA MŁODSZYCH, COŚ DLA STARSZYCH – SPOTKANIA TANECZNE

 I ROBÓTKOWE

4

Stowarzyszenie  Przyjaciół Wsi Laskowice

2300

2300

KANTONIADA – TRADYCJA  I  KULTURA

5

Stowarzyszenie

Na Rzecz Rozwoju Wsi

“Dla Chudoby”

2918

2918

„PLENEROWY KONCERT MUZYCZNY”

razem:

 

 

 

 

14 918

14 918

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 503
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-04-16 22:21:46
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-04-16 22:21:46