logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

I n f o r m a c j a

Lasowice Wielkie, 2014 - 07 - 04


I n f o r m a c j a

  Z pierwszego przetargu przeprowadzonego w dniu 04 lipca 2014 roku w  sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice wymienionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - Zarządzenie Wójta Gminy nr 28/11 z dnia 28.02.2011 r. i nr 217/12 z dnia 22.10.2012 r. oraz Zarządzenie nr 399/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu

 

dz. nr 2, k.m. 13 o powierzchni 0,1216 ha;

dz. nr 359/19, k.m. 7 o powierzchni 0,1100 ha;

 

Komisja w składzie :

 

1. Joachim Smolnik      -        Przewodniczący

2. Grażyna Wyrwa                 -        Członek

3. Zygmunt Jacheć                 -        Członek

 

Stwierdza ; postępowanie w sprawie pierwszego przetargu nie zostało przeprowadzone ponieważ do dnia 01 lipca 2014 roku, żaden z oferentów nie wpłacił żądanego wadium. 

/ - /  Joachim Smolnik

Przewodniczący Komisji

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1871
Osoba wprowadzająca informację Admin Administrator
Osoba publikująca informację Admin Administrator
Osoba odpowiedzialna za informację Admin Administrator
Data opublikowania 2014-07-04 09:49:55
Zmodyfikował Admin Administrator
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-04 09:49:55