logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. IV

Lasowice Wielkie, dnia 02.10.2019 r.

ZP.271.12.2019

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie:
Część I – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)
Część II – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)
Część III – Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)
Część IV - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamiam, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie” dla części I –IV  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (kryteria: cena – 60%, gwarancja jakości – 40%) wybrano dla części IV ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA
Dariusz Urbański
46-275 Wędrynia 55

łączna liczba uzyskanych punktów dla części IV – 100. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, uzyskała największą ilość punktów, jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w SIWZ.

  1. Porównanie złożonych ofert przedstawia poniższa tabela;

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena – waga 60%  /pkt./

Gwarancja jakości - waga 40%   /pkt./

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Usług Elektrycznych
Jacek Sumara
ul. Gliwicka 41D
46-200 Ligota Górna

-

-

-

2.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA
Dariusz Urbański
46-275 Wędrynia 55

60

40

100

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ENERVOLT s.c.
ul. Kornela Makuszyńskiego 2
42-110 Zawady

-

-

-

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2920
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2019-10-02 09:43:43
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-02 09:43:43