logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Obwieszczenia i ogłoszenia

02.11.2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej cz.III.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 75/2 arkusz mapy 6, 165; 166; 19 arkusz mapy 7, w miejscowości Gronowice.

02.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego”, na działkach nr: 114/1 arkusz mapy 2, 58 i 62 arkusz mapy 4, w miejscowości Gronowice.

26.10.2017

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.10.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: „Budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV wraz z punktami oświetleniowymi”, na dz. nr: 180 arkusz mapy 7 w miejscowości Gronowice.

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr: 46/8 arkusz mapy 2 w miejscowości Lasowice Małe"

20.10.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”

05.10.2017

Konsultacje projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LASOWICE WIELKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

25.09.2017

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chudoba

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej w miejscowości Laskowice"

19.09.2017

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej ziemnej miejscowości Lasowice Wielkie"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia STAWU W JASIENIU"

12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Małych"

06.09.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg – Komorzno nitka I i II...

29.08.2017

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - „Budowa skateparku – placu z kostki brukowej bezfazowej z urządzeniami”, na dz. nr: 1/20 arkusz mapy 4 w miejscowości Lasowice Wielkie

28.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego „budowa sieci kanalizacji sanitarnej odcinek około 72 m"

23.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.16.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.15.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.14.2017.ZJ

22.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E GK.6733.13.2017.ZJ

21.08.2017

Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

18.08.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

01.08.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2017

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E -wszczęcie postępowania "Budowa oświetlenia stawu"-JASIENIE

12.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E - oświetlenie boiska w Lasowicach Małych - wszczęcie postępowania

10.07.2017

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KLU 7004 A”

05.07.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

27.06.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2017 roku

21.06.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

09.06.2017

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W 2017 ROKU.

06.06.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.06.2017

Zarządzenie Nr 280/2017

18.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

17.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

12.05.2017

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

04.05.2017

OBWIESZCZENIE - Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

21.04.2017

OBWIESZCZENIE decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku obory dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą na działce nr 658/164 w miejscowości Jasienie"

18.04.2017

Zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami wraz z dobudową basenu krytego i ogrodu zimowego

11.04.2017

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

11.04.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęściu postępowania

07.04.2017

Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

06.04.2017

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

16.03.2017

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

14.03.2017

OBWIESZCZENIE - zmiana sposobu użytkowania z obiektu wczasowego na dom opieki nad seniorami - SZUMIRAD

06.03.2017

O B W I E S Z C Z E N I E