logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) informujemy, że:
wykłada się do publicznego wglądu opracowanie
„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lasowice Wielkie”
Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich (pok. nr 19) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Lasowice Wielkie pod adresem http://bip.lasowicewielkie.pl na okres 21 dni, tj. od dnia 05 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2016 r.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane problematyką opracowania, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej. Wnioski i uwagi prosimy składać na przygotowanym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich lub przesyłając formularz w postaci elektronicznej na adres  e-mail: ds_rgk@lasowicewielkie.pl.
Osoba do kontaktu: Pani Diana Promna – tel.: 77 417 54 86.
 
                                                                                          Wójt Gminy Lasowice Wielkie
                                                                                        Daniel Gagat
 
 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1611
Osoba wprowadzająca informację Diana Promna
Osoba publikująca informację Diana Promna
Osoba odpowiedzialna za informację Diana Promna
Data opublikowania 2016-08-04 14:37:15
Zmodyfikował Diana Promna
Data ostatniej aktualizacji 2016-08-04 14:37:15