logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI GRONOWICE

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

o konsultacjach

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GRONOWICE

                                                     

        W dniach 14 września do 28 września 2018r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu planu wsi Gronowice. Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem planu oraz zebranie opinii dotyczących w/w planu.

Formy konsultacji obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające mieszkańcom wsi GRONOWICE wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji od wszystkich zainteresowanych w punkcie konsultacyjnym, który mieścił się będzie w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99 A, pok. 19 (I piętro),
  • spotkanie z autorami projektu planu odbędzie się w dniu 24

września 2018 w Sali DFK w Gronowicach.

 

Projekt planu dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu od dnia 14 września 2018.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu planu można składać w terminie od 14 do 28 września 2018r. na adres Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A,  lub pocztą e-mail na adres: rgk_jach@lasowicewielkie.pl wpisując w tytule wiadomości KONSULTACJE – PROJEKT PLANU WSI GRONOWICE. Projekt planu jest również dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie 99A, w pok. 19 (I piętro).

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

      Zygmunt Jacheć tel. 77 417 54 80, adres e-mail:       rgk_jach@lasowicewielkie.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie.

 

 

  

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1573
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2018-09-14 13:59:37
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2018-09-14 13:59:37