logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszonym  naborem wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Lasowice Wielkie ogłasza nabór wniosków-propozycji do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z powyższego programu.

Zakres wnioskowanych prac: nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy jw.

Wysokość dotacji: art. 81, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.: w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Kryteria wyboru wniosków:

- możliwość realizacji zadania przez Beneficjenta,

- stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,

- całkowita wartość finansowa zgłaszanego zadania.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie powinno zostać zrealizowane do 10 miesięcy w jednym roku kalendarzowym.

Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy do dnia 10.03.2023 r. do godziny 900 o przedłożenie załączonego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich lub przesłanie na adres email: ug@lasowicewielkie.pl.

 

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat

 

 

Do pobrania

  • Liczba pobrań 48
    Osoba która wysłała plik Grażyna Wyrwa
    Osoba która dodała plik Grażyna Wyrwa
    Data wysłania 2023-03-01

Metryka

Liczba odwiedzin 799
Osoba wprowadzająca informację Grażyna Wyrwa
Osoba publikująca informację Grażyna Wyrwa
Osoba odpowiedzialna za informację Grażyna Wyrwa
Data opublikowania 2023-03-01 16:08:05
Zmodyfikował Grażyna Wyrwa
Data ostatniej aktualizacji 2023-03-01 16:08:05