logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Urzędu Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie

Informacje o wyborze ofert

21.11.2023

Informacja o przetargach - sprzedaży nieruchomości z dnia 20.11.2023

03.08.2022

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2022”

12.04.2022

Informacja o wyniku I przetargu - Pierwszy przetarg nieograniczony, publiczny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lasowice Wielkie

17.06.2021

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba

21.01.2021

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

14.10.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00

22.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

05.06.2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

01.06.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

23.04.2020

ZAWIADOMIENIE o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty: Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych

17.04.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. II – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w formie książek, atlasów i akcesoriów dydaktycznych.

17.04.2020

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia warsztatów. Cz. I – zakup i dostawa materiałów i preparatów biologicznych oraz modeli dydaktycznych.

11.12.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie

07.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. IV

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. III

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. II

02.10.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie - cz. I

30.08.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2019”

26.08.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych”

11.07.2019

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej na działkach numer 10/6, 261/3 ark. m. 2”

02.07.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Chudobie

10.06.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”

03.06.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

30.04.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z dostawą i montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”

08.04.2019

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137, 75 km. 1 w Osi

18.12.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Laskowice”

31.10.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.”

27.09.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jasienie”

04.09.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Lasowice Wielkie"

06.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie w roku 2018”

02.07.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Laskowice i Chudoba. Część I, Część III."

06.06.2018

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup i dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4 X 4 dla OSP w Jasieniu”

27.04.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa parkingów typu P+R w miejscowości Jasienie oraz Lasowice Wielkie - Część I, Część II, Część III ”

30.03.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice"

30.11.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części III Zamówienia - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I Zamówienia - „Budowa dróg w miejscowościach: Chudoba dz. Nr 81 km. 3 – etap I, Chudoba dz. Nr 73 km. 2 – etap I, Jasienie – etap II”

05.10.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jasienie”

23.06.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbiór i zagospodarowanie odpadów

16.06.2017

Informacja z otwarcia ofert ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE 2018-2019"

12.04.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

31.03.2017

Informacja z otwarcia ofert

27.03.2017

P R O T O K Ó Ł

29.09.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt Lasowice Wielkie-Jasienie

23.06.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wędrynia i Łowoszów

31.05.2016

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11.05.2016

zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności badania i oceny ofert

05.05.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.03.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty